Stresstilstande

Stress blev første gang beskrevet i 1936 af den canadiske læge, Hans Selye (1907-1982). Han forstod stress som kroppens totale respons overfor en hvilken som helst udfordring, indre som ydre, man oplever.

Stressreaktionen er ifølge Selye en indbygget mekanisme, der træder i kraft, hver gang der stilles krav til os, og som derfor er en forsvarsreaktion med en beskyttende og tilpasningsmæssig funktion. Dvs

  • Stress er en naturlig del af livet
  • Stress er en nedarvet og livsnødvendig overlevelsesstrategi
  • Kortvarigt stress kan styrke
  • Længerevarende stress kan skade
  • Dét, der stresser den ene, stresser ikke den anden
  • Det vigtige er, at have handlemuligheder (coping)

I samarbejde med mig bliver du meget klogere på hvordan stress opstår, hvad der stresser dig og hvorfor du bliver så påvirket af det. Du bliver bevidst om “dine” triggere, og vi arbejder med at frigøre dig fra dem,således at du fremover kan handle i overensstemmelse med dine værdier og behov. Derved vil du opdage at dit overskud gradvist øges, dit selvværd vokser og ikke mindst din selvrespekt og handlekraft.Du bliver bedre til at sige fra, og vil i mindre grad lade dig styre af ydre faktorer, hvorved du får mere energi,mere overskud, styrket immunforsvar og færre sygedage.

Du bliver mere robust overfor udefra kommende pres i takt med at du finder dit indre fodfæste, således at du fremover kan tage vare på dig selv. D.v.s. dine mestrings strategier opgraderes til dine nuværende og fremtidige behov.