Kropsgener

Hvis du f.eks. har hoftesmerter, vil jeg altid spørge ind til forløbet: hvilke andre skader og smertetilstande du har haft tidligere samt hvilke behandlinger du har modtaget.

Derefter ser jeg på din kropsholdning – helheden og detaljer; hvor er der ubalancer; eks. hvordan står du på dine fødder:

  • platfodet/hulfodet?
  • overstrakte/”skæve” knæ?
  • indadroterede hofter?
  • bækkenets stilling
  • krumninger i ryggen, brystkassens facon og stilling, skuldrenes placering – op/fremtrukne?
  • hovedets placering – fremskudt/tilbagetrukket?
  • – altså ser jeg på helheden, og hvor der er mulige medvirkende årsager til, at du har fået smerter i hoften?

Jeg ser nøje på, hvordan du trækker vejret, da åndedrætsfunktionen altid er i ubalance, når vi har smerter. Et optimeret åndedræt er forudsætningen for at kunne stabilisere vores rygsøjle og have fri bevægelighed i arme og ben uden risiko for overbelastning og skader. Derfor vil dette være helt essentielt i hele forløbet – og du vil hurtigt selv kunne mærke forskellen.

kropsgener
kropsgener

I et behandlingsforløb vil jeg løsne spændingstilstande og korrigere de ubalancer der er; du vil få øvelser som understøtter dette og på sigt hjælper dig til at indtage en mere naturlig kropsholdning med ledbalancer og dermed øget funktionsniveau. D.v.s. du igen kan gøre det du har lyst til – og ikke mindst vil du være i stand til at mærke, hvornår en bevægelse er rigtig og forkert, hvilket i sig selv er forebyggende.