Fysiske smerter og symptomer

Ofte er årsagen til smerte enkel og ligetil, og vi får hurtigt den rigtige behandling og hjælp til at komme videre.
Det er som regel uproblematisk.

Jeg arbejder hovedsagelig med de smerter og symptomer, som der ikke umiddelbart er nogen forklaring på, og som ikke heler som forventet.

Der kan være mange årsager til smerter i kroppen – nogle gange er det kommet som følge af en konkret hændelse; andre gange er det kommet snigende uden nogen synlig grund. Og smerten – symptomet kan sidde et sted, men årsagen kan være et andet sted. Nogle gange er årsagen dog mere kompleks, eks kan det være en gammel skade – uden symptomer – som ikke er helet ordentligt; eller en følge efter en operation, skade eller ulykke.

Og nogle gange er årsagen en sum af flere følelsesmæssige og kropslige belastninger, som vi på det givne tidspunkt ikke har haft de fornødne ressourcer til at håndtere tilstrækkeligt. Vi har alle vores andel af “smerte” med i rygsækken, og afhængig af mængden og omstændighederne undervejs, vil vores rygsæk være lettere eller tungere at bære.  Når den bliver for tung, bliver vi syge – med enten fysiske eller psykiske symptomer eller begge dele.

Med udgangspunkt i dine symptomer, vil jeg sammen med dig kortlægge mulige årsagssammenhænge og der ud fra sammensætte en behandling, som tilgodeser såvel symptomer som årsager. Jo mere bevidst du bliver om disse sammenhænge, jo hurtigere får du det bedre, og denne viden vil i sig selv være forebyggende for lignende tilstande i fremtiden.

Fysiske smerter