En session

En session eller behandling hos mig starter altid med en samtale:

  • hvad ønsker du hjælp til ?
  • hvad forventer du at få ud af behandlingen?
  • beskrivelse af nuværende og tidligere skader og symptomer
  • afstemme forventninger – og mål
Ved overvejende fysiske symptomer:

Jeg laver en kort undersøgelse, ser på kropsholdning og åndedræt i relation til dine symptomer, lette øvelser og derefter behandling tilpasset det jeg ser. Behandlingen vil foregå liggende på briksen, oftest startende med stressforløsende øvelser og frigøring af åndedrættet. Dette for at tydeliggøre omfanget af problemet og dermed også for at få en ide om løsningen. Derudover mærker du, hvorvidt det er befriende eller belastende, hvilket fortæller noget om mulige årsagssammenhænge. Nogle gange dukker gamle historier spontant op, som kan være “glemt” og som synes ubetydelige, men de kan have siddet i kroppen, som lokale muskelspændinger og være medvirkende årsag til nuværende situation – også selvom det kun er skulderen der er symptombærer.

Jeg arbejder ofte hele kroppen igennem og løsner alle større muskler en efter en, da det i sig selv beroliger nervesystemet, sænker stressniveauet i kroppen og dermed hjælper dig til bedre at mærke dig selv.

Ved fysiske og psykiske traumer:

Jeg arbejder med frigøring af hele åndedrætsfunktionen vha reflekspunkter og øvelser, hvorved det bliver tydeligt for dig, hvilket potentiale der ligger i at være i kontakt med dit åndedræt. Vi trækker alle vejret –  men kvaliteten af åndedrættet er afgørende for vores velbefindende. Når åndedrættet er belastet over tid, har kroppen ofte brug for hjælp til at finde sig selv igen. Kroppen kan være fastlåst i et eller flere chok og traumer, og hvis det er tilfældet kan kroppen ikke længere selv komme fri. Det vil opleves som om kroppen er gået i stå på en eller anden måde og øvelser og behandling synes ikke rigtig at hjælpe. Kroppen halter hele tiden lidt bagefter, den kan ikke rigtig komme videre. Eller du bliver ved med at få skader eller skaderne heler ikke.

Et traume kan være forårsaget af en simpel kikkertoperation, et uskyldigt fald på cyklen, en fodboldtackling eller noget større – et trafikuheld, som så voldsomt ud, men der “skete jo ikke noget”. Det er ikke skaden i sig selv, der er traumet, men vores oplevelse af det skete. Eks. ved vi i vores bevidsthed godt at vi ikke kom noget særligt til eller nu er det overstået. Men kroppen har måske oplevet at være i livsfare – og hvis den ikke har fået den fornødne tid og opmærksomhed (omsorg) i situationen og lige efter, vil den måske stadig opleve at være “i livsfare”. Det kan ligge som en overaktivering i vores nervesystem – en øget årvågenhed og stresstilstand, som ikke slipper af sig selv, hvilket på sigt også er udmattende. Hele eller dele af kroppen er mere eller mindre fastlåst indtil en forløsning indtræder. I nogle tilfælde kan vi være fanget i såvel en overaktivering såvel som en underaktivering.

Uanset hvordan tilstanden er, har kroppen en naturlig higen efter at blive forløst og komme tilbage til selvregulering, og det er denne proces jeg har specialiseret mig i gennem mange års arbejde med mennesker i krise.

Når først traumet er forløst, begynder kroppen helt spontant at hele og genfinde ressourcer. Derfra øges funktionsniveauet på alle planer. Hvorvidt vi har brug for hjælp i denne fase, afhænger af flere ting, ikke mindst omfanget af og tiden vi har været i traumet.

Jeg er klar til at hjælpe dig til at få et bedre og lettere liv. Jeg brænder for at vise dig hvordan krop og psyke hænger uadskilleligt sammen, og at få dig til at mærke det, mærke dine egne ressourcer, egne værdier og begynde at stole på det, du mærker, fremfor det du tror er rigtigt.

Der skal arbejdes med såvel kropslige elementer som mentale processer, da det er samspillet og vekselvirkningen mellem krop og psyke der giver det bedste resultat.

Og fordi vi er såvel hoved og krop – vi skal lære at mærke, registrere de signaler kroppen sender, kunne afkode dem og oversætte det så hovedet også kan følge med i processen.

Det første er at mærke kroppens signaler. Dernæst acceptere dem – kroppen er en slags løgnedetektor, den lyver aldrig, men vi vælger ikke altid at lytte til den. Vi har måske i årevis lukket ned for visse sider af os selv, som uacceptable – sider i os selv som ikke er så pæne, svære at håndtere etc. Men – før eller siden – er vi tvunget til at lytte til kroppens signaler og forholde os til dem.

Åndedrættet

Det handler om følelser, reaktioner og stemninger, som følge af tanker eller handlinger der udspiller sig hvor vi er. Mellem mennesker. Eller bare i os selv. Så at lytte, acceptere, mærke efter betydningen og tage konsekvensen – handle derefter. Det er hele regnestykket.

Åndedrættet er bindeleddet mellem hoved og krop.

Når vi lukker af for åndedrættet, lukker vi af for kroppen og mærker ikke længere hvad den fortæller os. Dette kan ske efter længere tids pres, stress- og angsttilstande samt ved langvarige smertetilstande. Det kan komme pludseligt eller over tid. Vi mærker at noget er galt, men kan ikke definere hvad det er, vi mister overblikket og symptomerne er ofte uklare og diffuse.
Når vi begynder at arbejde med åndedrættet, bliver bevidst om det – ved blot at følge det, påvirke det vha øvelser, kommer vi langsomt men sikkert i kontakt med vores krop igen. Det kan føles som at få sin krop tilbage. At få sig selv tilbage. Glæden vender tilbage, kroppen føles lettere og mindre anspændt og bekymringer vendes til tillid og tro på fremtiden.

Og jo mere vi arbejder med de kropslige reaktioner, om det er spændingstilstande, smerter eller stresssymptomer, og mærker at de er foranderlige – de kan måske forsvinde, så ved vi at der er mulighed for bedring, fordi vi har mærket det. Og du finder stille og roligt ind til fortroligheden med dit dybe åndedræt og al den visdom der er forbundet hermed.

Jeg vil se frem til at føre dig igennem den proces, hvor du får oplevelsen af at noget endelig  falder på plads. Når det der fyldte og blokerede, pludselig er væk eller bare fylder mindre. Når du gør dig fri af begrænsende overbevisninger og vaner, gør dig fri af din overansvarlighed, og tager egenomsorgen til dig, så begynder du at rykke.

Jeg ser frem til at arbejde med dig, der bare gerne vil ha det bedre. Du vil opdage lettelsen når processen går i gang og du mærker at her er noget at arbejde med. Når du bare ikke kan få nok, vil i dybden – begynder at mærke efter og i stigende grad erkender, hvor stor visdom kroppen besidder, når du bare lytter til den.

Det er befriende i mere end en forstand. Det største for mig er at hjælpe dig i kontakt med din egen indre visdom.

At du derigennem lærer at afkode dig selv og dine behov, tager dig selv alvorligt og ved hvornår du går på kompromis og med hvad. Når du er nået herind, behøver du ikke flere redskaber, du lever i overensstemmelse med dig selv, dine behov og dine ressourcer.