Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder jeg anvender – ofte i kombination:

Fysioterapi: Fysioterapien er min grunduddannelse og mit fundament, hvorpå al anden viden er tilkoblet. Herfra har jeg en grundig viden om, hvordan kroppen fungerer – når vi er sunde og raske, er udsat for sygdom, når vi er kommet til skade og ikke mindst en viden om, hvor lang tid kroppen, under normale omstændigheder, har brug for i en helingsproces.

Senetensbehandling: Det er en helhedsorienteret behandling, der afbalancerer nerve-, muskel- og bindevæv samt korrigerer kropsholdningen. Behandlingen inddrager dig aktivt, og virker effektivt på lidelser i bevægeapparatet.

Mere om senetensbehandling

Akupunktur: Akupunktur – bruger jeg som smertebehandling, i kombination med andre behandlingsformer, for at øge eller fremme behandlingseffekten. Se nedenstående link, hvor jeg er uddannet.

Læs mere om akupunktur

DNS: Dynamic Neuromuscular Stabilization oversat til Dynamisk Neuromuskulær Stabilisering eller min ”oversættelse” af det: ”Den Naturlige Stabilitet”.

DNS er en metode, der tager udgangspunkt i barnets motoriske udvikling. Man véd, at alle mennesker på kloden udvikler sig éns motorisk. Dette forudsætter normal hjernefunktion, og en sund og rask krop.

Vi ved også, at ca. 70 % af alle mennesker følger denne udvikling, mens 30 % i større eller mindre grad afviger fra det ideelle.
Der kan være flere årsager til at ”kæden hopper af”, det kan for eksempel være pga. for tidlig fødsel, skader, forstuvet fod eller stress.
Afvigelserne kan aflæses i kroppen, i måden vi bevæger os på og ikke mindst i måden vores åndedræt fungerer. Og du lærer selv at registrere, hvornår din krop er i balance eller afviger.

DNS omfatter et væld af behandlingsmetoder og et utal af øvelser. Læs mere om DNS her.

psykoterapi

Psykoterapi: Min grunduddannelse i psykoterapien bygger på såvel krops- og psykoterapi. Med tiden har jeg tilegnet mig flere metoder som efter behov suppleres med coaching strategier og dele fra Familieopstillinger.

Chok og Traumebehandling: Somatic Experiencing® (SE) er en internationalt anerkendt tilgang til behandling af traumer. Metoden bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres. Derigennem genetableres en balance i nervesystemet, hvorved stressreaktionerne helt eller delvis kan opløses.

Arbejdet med at forløse traumer gennem kroppen har vist sig effektiv ved større katastrofer og successive traumer, såsom vold og seksuelle overgreb i barndommen, krigstraumer m.m. Men også enkeltstående voldsomme oplevelser, som f.eks. voldelige overfald, voldtægt, ulykker og traumatiske hospitalsoperationer, kan behandles med SE. Endelig bruges SE til behandling af diverse funktionelle lidelser.

Traumer handler kort sagt om tab af kontakt – til os selv, til vores krop, til vores familie, til andre og til verden omkring os. Peter Levine

Læs mere på Chok og Traumebehandling

Mindfulness
Mindfulness drejer sig om at være fuldt til stede i det der foregår lige nu, uden at være dømmende og vurderende.
Mindfulness betyder at forædle vores evne til at være opmærksomme og bevidste i enhver henseende.

Mindfulness er at vælge sig selv, give slip på ”burde” og ”skulle” og ”hvad tænker andre”. At mærke og føle det som er, i stedet for at kontrollere det, der skal komme. (hvad der er rigtigt og forkert).

Grundprincippet er: at jeg er præcis som jeg er, jeg skal ikke lave mig selv om, men i stedet lære at være mig. At stå ved mig selv. Det vil bl.a. sige at acceptere mig selv og den livssituation jeg er i lige nu; accept er forudsætningen for forandring.

Mindfulness er en kombination af kognitiv terapi og østens tanke om hvordan man opretholder balance i krop og sind.