Behandlinger

Målet med behandlingen vil altid være at du får det bedre – det handler om fysisk formåen, det handler om energi og velvære, det handler om relationer og strategier, det handler om at føle dig fri til at kunne gøre det, du har lyst til. Og ikke mindst – om at ha’ lyst til noget – at ha’ lyst til livet og modet til at møde de udfordringer du har i dit liv.

Jeg arbejder med udgangspunkt i dine symptomer, ser på mulige årsagssammenhænge og behandler ud fra disse, således at det giver mening for dig. Forudsætningen for at lykkes, er en grundlæggende tillid til dig selv. Samt at du tror på, din krop kan hjælpes til at frigøre flere ressourcer, end du har til rådighed nu – uanset om du er 0 eller 77 år.

Dette kan du opnå i et behandlingsforløb hos mig:

  • Smertefrihed eller smertelindring
  • Fornemmelse af frihed og fysisk velvære, indre ro
  • Viden og indsigt i, hvordan din krop fungerer
  • Øget livsglæde og energi
  • Du bliver bedre til at sige til og fra de rigtige steder, når du begynder at lytte til din krops signaler og handle i overensstemmelse hermed
  • Kompetencer til at udfordre dig selv  – og evnen til at lykkes
  • Indsigt i nære relationer – samspil, roller og ansvar – og hvordan du frigør dig og passer på dig selv – uden det går ud over andre
  • Strategier til at gennemskue og mestre svære situationer på din arbejdsplads